Pravidlá

Každý, kto hrá na našich serveroch, je zaviazaný dodržiavať pravidlá!
Každý priestupok je individuálny, preto záleží na uvážení admina, či a aký trest dostanete!

Všeobecná

- Je zakázané sa vyjadrovať vulgárne, rasisticky, urážlivo alebo provokatívne!
- Je zakázané urážať, ponižovať, zosmiešnovať či povyšovať sa nad ostatných ľudí!
- Je zakázané používať prezývky s nevhodným obsahom (viď pravidlo 1. a 2.)!
- Je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom nútiť hráča opustiť server!
- Je prísne zakázané spamovať kohokoľvek, akýmkoľvek spôsobom!
- Je zakázané kopírovať obsah našich serverov!
- Je zakázané akýmkoľvek spôsobom znižovať výkon serveru!
- Je zakázané zneužívať akékoľvek chyby hry alebo serveru!
- Je zakázané obchádzať ban akýmkoľvek spôsobom!
- Je zakázané akýmkoľvek spôsobom robiť reklamu na iné servery alebo produkty!
- Je prísne zakázané vydávať sa za člena AdminTeamu!
- Je zakázané sa vydávať alebo napodobňovať ostatných hráčov / člena AT!
- Je zakázané ignorovať členov AdminTeamu!
- Je zakázané zneužívať administrátorskú podporu!
- Je zakázané nahrávať audio alebo video bez povolenia člena AdminTeamu alebo spomenutých ľudí, ktorých sa to bude týkať!
- V prípade otázok nás môžete kontaktovať na facebooku alebo discorde.

Unturned

- Je prísne zakázané obchodovať s AfterCoiny mimoserverovými prostriedkami!
- Je zakázané žiadať člena AdminTeamu o veci zadarmo!
- Je zakázané akýmkoľvek spôsobom blokovať loot zóny!
- Je zakázané sa odhlásiť/mať nastavený home v cudzej base!
- Je povolené si vozidlo obrniť len pre vaše bezpečie, všetko ostatné je na vozidlách zakázané!
- Je zakázané využívať chýb serverov či chýb unturned!
- Odporúčame nestavať base v označených oblastiach (mestá, campy ...) a ich okolie, pretože sa čistia.
- Nevyužívané base sú odstraňované členmi AdminTeamu.
- Je zakázané stavať nezmyselné-nepotrebné base/iné útvary.