Pravidlá

Každý, kto hrá na našich serveroch, je zaviazaný dodržiavať pravidlá!
Každý priestupok je individuálny, preto záleží na uvážení admina, či a aký trest dostanete!

Všeobecné

- Zákaz vyjadrovať sa vulgárne, rasisticky, urážlivo či provokatívne!
- Je zakázané urážať, ponižovať, zosmiešnovať či povyšovať sa nad ostatných ľudí!
- Zákaz používať prezývky s nevhodným obsahom (viď pravidlo 1. a 2.)!
- Prísny zákaz akýmkoľvek spôsobom nútiť hráčov opustiť server!
- Prísne zakázané spamovať kohokoľvek, akýmkoľvek spôsobom!
- Prísny zákaz používania pripojenia s ochranou IP (VPN/PROXY).
- Zákaz kopírovania obsahu našich serverov.
- Je zakázané akýmkoľvek spôsobom znižovať výkon serveru.
- Zákaz zneužívania akejkoľvek chyby hry alebo serveru!
- Zákaz obchádzania banu akýmkoľvek spôsobom!
- Je zakázané akýmkoľvek spôsobom robiť reklamu na iné servery alebo produkty!
- Prísne zakázané vydávať sa za členov AdminTeamu!
- Zakázané ignorovať členov AdminTeamu!
- Zákaz zneužívania administrátorskej podpory!
- Vždy buďte trpezliví, ak admin neodpisuje môže byť práve zaneprázdnený.
- Zakázané púšťať hudbu/zvuky, ak s tým všetci ľudia čo to budú počuť nebudú súhlasiť!
- Zakázané nahrávať audio alebo video bez povolenia člena AdminTeamu alebo ľudí, ktorých sa to bude týkať!
- Ak potrebujete pomoc, kontaktuje nás na našej FB stránke alebo Discorde.

Teamspeak 3

- Zákaz mať čokolvek pred alebo za prezývkou, vrátane zátvoriek, mriežok a pod.
- Zákaz mať nevhodný "Leaving message"!
- Zákaz používať avatar s nevhodným obsahom!
- Zákaz navštevovania miestností, ak si vás tam neprajú!
- Zákaz vytvárať miestnosti s nevhodným obsahom!
- Každá miestnosť môže mať len jedného "Channel admina"!
- Povinnosťou každej permanentnej miestnosti je uvedenie "Channel admina" do popisu.
- Povinnosť mať nastavené audio na najlepšiu možnú kvalitu (Opus Voice Quality: 10).
- Každá permanentná miestnosť môže mať len 2 podmiestnosti.

Unturned

- Prísny zákaz obchodovania s AfterCoinami mimoserverovými prostriedkami!
- Zákaz žiadania člena AdminTeamu o givnutie akejkoľvek veci!
- Zákaz blokovania zón, kde sa spawnuje loot akýmkoľvek spôsobom!
- Odporúčame nestavať base v označených oblastiach, pretože sa občas čistia od akýchkoľvek vecí.
- Nevyužívané base sú odstraňované členmi AdminTeamu.
- Zákaz zneužívania safezón akýmkoľvek spôsobom.
- Je zakázané odhlásiť sa/mať nastavený home v cudzej base.
- Zákaz stavania nezmyselných base/iných útvarov.
Platí na všetky druhy stavieb z platov, výnimkou je cesta k skybase.
- Zákaz zväčšovania vozidla akýmikoľvek smrtiacimi objektmi.
Povolené je maximálne 2 "barbed wire" na dĺžku, na každú stranu vozidla!
Povolené je si vozidlo obrniť, kvôli vašej bezpečnosti, avšak všetko ostatné čo neslúži na ochranu je vylúčené!

Minecraft

- Zákaz žiadania admina o givnutie akejkoľvek veci!
- Zákaz greifovania.
- Zákaz používania nevhodných skinov.
- Zákaz používania nevhodných názvov residencií.
- Zákaz stavania nezmyselných stavieb.