Seznam příkazů - Unturned

Příkaz Vysvětlení příkazů Cooldown
/home Teleport na vašu claimnutú posteľ 0 sekúnd
/tpa <meno> Žiadosť na teleport k hráčovi 0 sekúnd
/tpa accept Príjmutie teleportu 0 sekúnd
/tpa deny Odmietnutie teleportu 0 sekúnd
/kits Zobrazenie dostupných kitov 0 sekúnd
/kit <názov> Použitie kitu 0 sekúnd
/pm; /tell; /msg <meno> <správa> Napsani sms 0 sekúnd
/vault <názov> Otvorí trezor 0 sekúnd
/hlas Otvorí stránku pre hlasovanie 0 sekúnd
/reward Obdržíte odmenu za hlasovanie 0 sekúnd
/gun Obdržíte náhodnú zbraň 3 600 sekúnd
/balance Zobrazí vaše peniaze 0 sekúnd
/cost <id> Zobrazí cenu itemu 0 sekúnd
/cost v.<id> Zobrazí cenu vozidla 0 sekúnd
/buy <id> <počet> Kúpa itemu 0 sekúnd
/buy v.<id> Kúpa vozidla 0 sekúnd
/sell <id> <počet> Predaj itemu 0 sekúnd
/vip Zobrazí informácie o kúpe VIP 0 sekúnd
/vipeng Zobrazí informácie o kúpe VIP v anglickom jazyku 0 sekúnd
/vip+ Zobrazí informácie o kúpe VIP+ 0 sekúnd
/vip+eng Zobrazí informácie o kúpe VIP+ v anglickom jazyku 0 sekúnd
/coins Zobrazí informácie o kúpe coinov 0 sekúnd
/heal Vylieči vás 3 600 sekúnd
/refuel Natankuje aktuálne vami používané vozidlo 3 600 sekúnd
/repv Opraví aktuálne vami používané vozidlo 3 600 sekúnd
/hbase Opraví objekty v určenom rozsahu 7 200 sekúnd

Každý kit je možné použiť každú hodinu. Výnimkou sú kity sniper (2 h.) a base (1 deň).


Kity/Vault - Hráč

Kity/Vault - VIP