Seznam příkazů - Unturned

Příkaz Vysvětlení příkazů Cooldown
/home Teleport na vaši claimnutou postel 15s
/tpa <nick> Odešle hráči teleport žádost 15s
/tpa accept Potvrdní teleport žádost 15s
/tpa deny Zamítne teleport žádost 15s
/kits Zobrazí seznam dostupných kitů 0s
/kit <název> Použití kitu 0s
/pm; /msg <nick> <text> Napsání soukromé zprávy 0s
/vault <název> Otevře vault 30s
/hlas Otevře stránku pro hlasování 0s
/reward Vyzvednutí odměny z hlasování 0s
/gun Obdržíte náhodnou zbraň 3 600s
/balance Zjištění vašeho zůstatku na účtě 0s
/cost <id> Zobrazí cenu dané položky 0s
/cost v.<id> Zobrazí cenu daného vozidla 0s
/buy <id> Koupení dané položky 0s
/buy v.<id> Koupení daného vozidla 0s
/sell <id> Prodání dané položky 0s
/heal Výléči vás 3600s
/refuel Dotankuje vaše vozidlo 3600s
/repv Opraví vaše vozidlo 3600s
/day Nastaví den 18000s
/night Nastaví noc 18000s
/weather none Vypne déšť 18000s
/v <id> Spawne dané vozidlo 57600s
/pravidla Zobrazí seznam pravidel 0s
/rules Zobrazí seznam pravidel 0s
/vip Zobrazí informace o VIP 0s
/coins Zobrazí informace o koupi Coinů 0s
/coinseng Zobrazí informace o koupi Coinů 0s
/discord Odkáže vás na náš discord 0s
/group Odkáže vás na naši steam skupinu 0s
/fb Zobrazí vám naši FB skupinu 0s

Každý kit je možné použiť každú hodinu. Výnimkou sú kity sniper (2 h.) a base (1 deň).


Kity/Vault - Hráč

Kity/Vault - VIP