UPDATE 0.1

Upravené kity hráčov
blazen, jidlo, heal, exp, raid
Kit raid obashuje alicepack plný platov

Upravené kity VIP
vojak, police, xp, sniper

Nové produkty:
Vault 8x8 - 2€ na jeden mesiac
Kit base - 2€ na jeden mesiac

Shop:
Odstránené oblečenie (alicepack ostal)
Odstránené štruktúry
Ponechané zbrane, bedrolly, claim flagy, gas mask, filter atď.

- AdminTeam